Tjenester

ArcticInfo
ArcticInfo er en gratis tjeneste som tilbys av Kystverket gjennom BarentsWatch. Tjenesten er spesielt rettet mot fiskebåter, cruisetrafikk og forsknings- og ekspedisjonsfartøy, som dominerer trafikken i arktiske områder.
Gå til ArcticInfo
Eivind Rinde
Ansvarlig for FiskInfo, Bølge- og strømvarsel, ArcticInfo og AIS
Arealverktøy
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter
Gå til Arealverktøy
Gjermund Hartviksen
Produkteier Arealverktøyet
Bærekraft i havbruk
På denne nettsiden finner du fakta om miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft i norsk havbruk.
Gå til Bærekraft i havbruk
Alf M. Sollund
Produkteier Fiskehelse og Åpne data
Bølgevarsel
Bølgevarsel viser bølgehøyder for utvalgte strekninger langs hele norskekysten.
Gå til Bølgevarsel
Eivind Rinde
Ansvarlig for FiskInfo, Bølge- og strømvarsel, ArcticInfo og AIS
Fiskehelse
Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett
Gå til Fiskehelse
Alf M. Sollund
Produkteier Fiskehelse og Åpne data
Fiskeriaktivitet
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk
Gå til Fiskeriaktivitet
Eivind Rinde
Ansvarlig for FiskInfo, Bølge- og strømvarsel, ArcticInfo og AIS
FiskInfo

FiskInfo viser nyttig informasjon for de som jobber med fiskeri.

For å få detaljer om eier av faststående redskap må man være registrert på BarentsWatch og båten være registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister.

Gå til FiskInfo
Eivind Rinde
Ansvarlig for FiskInfo, Bølge- og strømvarsel, ArcticInfo og AIS
Nedlasting
Her er datasettene som brukes i BarentsWatch sine tjenester tilgjengelige som API eller nedlastbare filer
Gå til Nedlasting
Alf M. Sollund
Produkteier Fiskehelse og Åpne data
Polare lavtrykk
Polare lavtrykk er små, intense lavtrykk som dannes om vinteren over de arktiske havområdene. Polare lavtrykk kan gi hurtig værskifte fra vindstille til sterk kuling og snøfokk, og kan gi svært dårlige forhold for fartøy og redskap i sjøen.
Gå til Polare lavtrykk
Eivind Rinde
Ansvarlig for FiskInfo, Bølge- og strømvarsel, ArcticInfo og AIS
Saltstraumen
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden)
Gå til Saltstraumen
Eivind Rinde
Ansvarlig for FiskInfo, Bølge- og strømvarsel, ArcticInfo og AIS
Åpne data
Det meste av datainnholdet du finner i systemene våre er tilgjengelig gratis, direkte fra våre partnere eller via BarentsWatch
Gå til Åpne data
Alf M. Sollund
Produkteier Fiskehelse og Åpne data